Hoe denkt u over toerisme? Reageer op de stellingen!

Het beleid op het gebied van toerisme in de gemeente Den Helder wordt vernieuwd. Wij nodigen u graag uit om te laten weten hoe u kijkt naar toerisme in onze gemeente. Op deze pagina staan 12 prikkelende stellingen over toerisme. Hier kunt u tot 22 juli op reageren.

Vindt u bijvoorbeeld dat het goed idee is als er meer toeristen de gemeente Den Helder bezoeken? Of denkt u dit ten koste gaat van de rust? Ziet u kansen of eerder bedreigingen? Wij willen dit graag weten.
Door te reageren op de stellingen zien wij hoe u hier als inwoner of als ondernemer tegenaan kijkt. Alle reacties worden samengevat in een document dat gedeeld wordt met het college en de gemeenteraad. Zo weten zij hoe u kijkt naar de stellingen. Deze informatie kunnen zij gebruiken als het beleid besproken wordt.

Waarom maken we nieuw beleid? 

Het beleid dat er nu is, is verouderd. Het vernieuwen van het beleid heeft als doel om toerisme en recreatie in Den Helder te stimuleren en vanuit de behoeften van inwoners en toeristen te ontwikkelen. Hiermee willen we een duurzame en aantrekkelijke verblijfplaats voor zowel inwoners als toeristen creëren. Toerisme wordt hiervoor ingezet als middel en niet als doel op zich.

Waar gaat het beleid over? 

Bij het vernieuwen van het beleid focussen we ons op de volgende speerpunten:

  • Stimuleren van economische groei: Toerisme en recreatie vormen een belangrijke economische pijler voor Den Helder, met aanzienlijke bestedingen en werkgelegenheid.
  • Verbeteren van de leefbaarheid: Toerisme en recreatie dragen bij aan voorzieningen die de leefbaarheid van de stad versterken.
  • Bescherming en ontwikkeling van natuur, cultuur en erfgoed: Toerisme en recreatie dragen bij aan het behoud van cultuur en erfgoed door deze een toeristische functie te geven.
  • Versterken van identiteit en imago: Het versterken van de identiteit en het imago van Den Helder als toeristische bestemming.
  • Stimuleren van destinatiemanagement: De vrijetijdssector draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving, maar er is ook druk op bepaalde gebieden. We streven naar behoud van de kwaliteit van regionaal toerisme- en recreatiebeleid.
  • Gastvrije toegankelijke gemeente: Recreatie in een groene omgeving heeft positieve effecten op zowel fysieke als mentale gezondheid. Een omgeving die uitnodigt tot bewegen, met sport- en recreatieve voorzieningen, groen, goede voetgangersinfrastructuur en veilige fietspaden, stimuleert mensen om actief te zijn. Het strand is een belangrijke reden voor bezoek en moet veilig en toegankelijk zijn voor iedereen.

Hoe kan ik reageren?

U kunt reageren door bij de onderstaande stellingen op Eens yes of Oneens no te klikken. Wilt u aangeven waarom u het eens of oneens bent met de stelling? Dan kunt u op de stelling of op Lees meer... klikken. U komt dan op een pagina waar u kunt aangeven waarom u voor of tegen de stelling bent. Let op: Om een reactie te plaatsen moet u ingelogd zijn. 

Tot wanneer kan ik reageren? 

U kunt tot 22 juli reageren op de stellingen. 

Vragen

Vragen over deze pagina kunt u stellen door een mail te sturen naar ingesprek@denhelder.nl

    Cookie-instellingen